המהלךהוא חלק ממהלך רחב בו נסגרות עוד שלוש קבוצות בענפים אחרים.

תכנית הנשים של האוניברסיטה, בה שוחה מיכל ליברמן, לא תיפגע.