200 מ' פרפר נשים גמר א' 25.12.2014, קרן זיבנר – שיא ישראלי

200 מ' מעורב אישי בוגרות גמר א' 27.12.2014

200 מ' מעורב אישי בוגרות גמר ב' 27.12.2014

200 מ' מעורב אישי בוגרים גמר א' 27.12.2014

200 מ' מעורב אישי בוגרים גמר ב' 27.12.2014

100 מ' גב בוגרים גמר א' 27.12.2014

100 מ' גב בוגרים גמר ב' 27.12.2014

100 מ' גב בוגרות גמר א' 27.12.2014

100 מ' גב בוגרות גמר ב' 27.12.2014

בוגרים 50 מ' חופשי חצי גמר א' 27.12.2014

בוגרים 50 מ' חופשי חצי גמר ב' 27.12.2014

בוגרות 50 מ' חופשי חצי גמר א' 27.12.2014

בוגרות 50 מ' חופשי חצי גמר ב' 27.12.2014

בוגרים 4×50 שליחים מעורב גמר ג'

בוגרים 4×50 שליחים מעורב גמר ב'

בוגרים 4×50 שליחים מעורב גמר א'

בנים 17-18 100 מ' גב 27.12.2014

בוגרים 50 חופשי גמר