שישה שקרים שמלמדים אותנו אודות חומצה לקטית

האם קטינקה הוסו מקבלת "עזרה" ?(מאמר ב Swimming World)