פלייליסט – 100 מ' חפשי נשים גמרים ב' וא'.  100 מ' חפשי גברים גמרים ב' ו א', 100 מ' חזה גמרי א' נשים , גברים ב' ו א', 400 מ' חפשי נשים גמר ב'