Winner Franklin of the U.S. and second placed Pellegrini of Italy react after the women's 200m freestyle final during the World Swimming Championships at the Sant Jordi arena in Barcelona

מאמר במגזין Aurora 

  • עשה משהו שאתה נהנה ממנו. אם תהנה העבודה תיראה יותר קלה
  • הצב יעדים. התחל ביעדים קלים והעלה את הרף. עמידה ביעד שהצבת לעצמך היא אחת מהתחושות הטובות יור. זה יעודד אותך להשיג יעדים נוספים
  • היה קשוח עם עצמך מחד ותדאג לעצמך מאידך.
  • הקף את עצמך באנשים שתומכים בך ובהשגת היעדים שהצבת. העידוד הטוב ביותר הוא מחבריך הטובים וממשפחה תומכת. אתה לא יכול לעשות הכל לבד.