גל נבו – יציע העיתונות 4.5.2017

– http://sports.walla.co.il/item/3054909

– http://sports.walla.co.il/item/3055055

– http://sport1.maariv.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94/202850

 – http://www.haaretz.co.il/sport/other/1.4007644

שוונג – "…אני לא מוכן להיות עבד של אף אחד"

– http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4946077,00.html

– http://www.one.co.il/Article/16-17/7,997,0,0/289246.html?ref=hp

– http://www.mako.co.il/Sports-others/misc-q2_2017/Article-ea0db21e9524b51004.htm?sCh=87b50a2610f26110&pId=1675883010

– http://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=1659&docID=240203&lang=HE

– http://www.nrg.co.il/online/3/ART2/873/230.html?hp=3&cat=605

– תגובת נועם צבי http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4946556,00.html

– תגובת הפועל ירושלים http://one.co.il/Article/16-17/7,0,0,0/289304.html

– מכתב שחיינים לשינוי התקנון – גל נבו נגד התקנון: "שחררו אותי" – http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4957583,00.html

– מכתב שחיינים לשינוי התקנון – "גל נבו איגד שחיינים כדי לשנות את התקנון" – http://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=1659&docID=241952&lang=HE

– מכתב שחיינים לשינוי התקנון -"בכירי השחיינים בארץ לאיגוד: תומכים בגל נבו" – http://one.co.il/Article/16-17/7,997,0,0/290862.html?ref=hp

– אין פתרון: פוצץ ניסיון הגישור בין נבו לאגודתו  http://www.one.co.il/Article/16-17/7,997,0,0/291142.html?ref=hp

 הפגישה בין גל נבו להפועל ירושלים פוצצה – http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4959468,00.html