disappointed-swimmer

  1. הכנס את הכל לפרופורציה – ככל שזה יראה גרוע כרגע, בעוד חודש, שנה או עשר זה לא יראה כל כך חשוב

  2. אתה והילד/ה – טבעי לטעות. קחו פסק זמן לנתח ולחשוב. בלי גערות וצעקות ובטח לא על שפת הבריכה לפני כל העולם.

  3. אפשר לילד/ה ללמוד ולפתור את הבעיה לבד

  4. תישאר רגוע

  5. אתה לא לבד