ברייה לארסון וקרוליין ברוקלי בסרטון שאין להפחית מחשיבותו