Missy-Franklin CAL

המאמר ב SwimSwam  נכתב על ידי Dr. Rich Morris מאמן ראשי (Rollins College (DII

  1. מאוחר מדי לתקן את זה
  2. הם זקוקים למנוחה
  3. הם זקוקים לתזונה ושתייה נכונים
  4. באותה נשימה – דאג לעצמך
  5. אהוב את הרגע, ותן לשחיינים לדעת זאת