A6s4c3570

מאמר מ Swimming World Magazine

  1. אימונים ב 0500 או לפני….
  2. לשחות עם טכניקה גרועה
  3. הרבה חזרות בסטים ארוכים
  4. חימום
  5. "להרוג" את המהירות
  6. מתיחות "על קר"
  7. לשחות מהר רק לקראת התחרויות
  8. להתחרות רק כשהשחיין במיטבו
  9. להסתמך על ציוד יתר על המידה
  10. להשאיר את העבודה המנטלית לשבועות האחרונים לפני התחרות

(תודה ליון גירלואנצה )