כואב לי

חלק 1

חלק 2

אזהרה – ביצוע התרגילים בסרטונים הינו על אחריות המבצע בלבד. יש לבצע את התרגילים בפיקוח איש מקצוע