childswimming515x220

 1. הוא/היא לא הפסידו אימון ב 10 שנים האחרונות, אלא אם היו חולים…. ממש חולים
 2. הוא/היא ראו את הסרטים של שחייני צמרת 100 פעמים או יותר
 3. שיא הקיץ הוא מחנה האימונים והאליפות
 4. לעולם לא היה צורך להעיר אותו/ה לאימון בוקר
 5. הוא/היא מתחפש/ת בפורים לשחיין
 6. הוא/היא יעזבו מסיבת שכבה ב 21:00 כדי לקום בזמן לאימון בוקר
 7. בילוי מוצלח הוא צפייה בסרט עם שחיינים נוספים
 8. החיבור שיכתבו לבית הספר תמיד יסוב סביב הבריכה
 9. לשחייניות שבחבורה לא אכפת ללכת לבית ספר עם שיער רטוב, ב"גולגול" וללא איפור
 10. הוא/היא מחכה בקוצר רוח לסוף הפגרה כדי לחזור למים
 11. על המראה באמבטיה מודבק כרטיס עם זמני מטרה
 12. לבילוי בשבת הם יוצאים עם חברים לשחות בים או לתחרויות מים פתוחים

מאמר מ SWIMSWAM