בוב באומן – מאמן נבחרת הגברים

דיויד מארש – מאמן נבחרת הנשים