10 Awkward Moments Swimmers Experience

10. לשתות מבקבוק של מישהו אחר…

9. כשהבניםמתייעצים עם הבנותעל גילוח…

8. "חצי" חיבוק/לחיצת יד על הפודיום….

7. להיות זה שמתבלבל בספירה…

6. להיות זה ששומר כוח לסוף….

5. להעזר בשלושה אנשים כדי ללבוש את החליפה…

4. קו השיזוף של הכובע והמשקפת…

3. זה שאין זמן לבלות עם חברים שאינם שחיינים…

2. כשאת/ה נוגע/ת בטעות במישהו בחימום גב….

1. כשמי שמוצא חן בעיניך מתלבש עלשפת הבריכה….

מקור: 10 Awkward Moments Swimmers Experience