AA022028

10. תלמד להגיע בזמן.

9. תלמד לעבוד עם סוגים שונים של אנשים

8. תהייה מוכוון פרטים  אבל יכול לראות גם את התמונה הגדולה

7. תלמד לקבל ביקורת

6. ניהול זמן הוא מרכיב מפתח אצלך

5. תלמד לעבוד בצוות

4. תלמד לנצח – ולהפסיד – בכבוד

3. תלמד מתי לעשות חיים ומתי להיות רציני

2. תלמד להיות בריא ולצאת מלחץ

1. תלמד להיות מסור

למאמר ב SwimSwam