Exhausted runner taking a breath

קישור למאמר ב competitor.com  

רשימת השקרים

  1. השרירים מייצרים חומצה לקטית במהלך האימון
  2. חומצה לקטית יוצרת עייפות בשרירים
  3. חומצה לקטית גורמת לכאב
  4. חומצה לקטית אינה תורמת לביצועי האימון
  5. השרירים לא מנצלים את החומצה הלקטית כדלק
  6. אתלטים טובים יותר מייצרים פחות חומצה לקטית