אמנדה בירד – ויקיפדיה

אמנדה בירד

אמנדה בירד

חלק ראשון,

חלק שני,

חלק שלישי,

חלק רביעי,

חלק חמישי,

חלק שישי,

חלק שביעי,

חלק שמיני,

חלק תשיעי,

הופק על ידי – Proswimwear, Photosphere,  Aqua Sphere