אד מוזס, שיאן העולם ב 50 ו 100 (בריכות ארוכות) חזה בשנים 2001-2002, 50 מ' חזה (2002) 100 מ' חזה (2000-2008) ו200 מ' חזה (2000-2009) בבריכות קצרות ומאמנו פיטר מורגן בשלושה סרטים על סגנון החזה בהפקת איגוד השחייה האמריקאי

חלק 1

חלק 2

חלק 3

Ed_Moses_004

Ed Moses